X
LUKK X
ForsideBytt til ossSystemTjenesterNyheterKontakt ossOm oss
OTP

OTP tilsyn – erfaringer etter ett år med økt innsats

Beregninger fra SSB i 2019 viste at mellom 50.000 - 90.000 arbeidstakere i privat sektor trolig ikke mottar pensjonssparing.

Skatteetaten fortsetter i 2022 innsatsen for økt etterlevelse av obligatorisk tjenestepensjon i privat sektor. Mange arbeidstakere i privat sektor får ikke den pensjonssparingen de har rett på. Målet er å oppnå økt etterlevelse og riktigere sparing for arbeidstakere, gjennom et styrket tilsyn av OTP-ordningen. Tilsyn med at arbeidsgivere i privat sektor overholder sin OTP-plikt ble 01.06.21 overført fra Finanstilsynet til Skatteetaten.
 
Fakta om OTP og a-melding
Fra 1.1.2021 fikk arbeidsgivere i privat sektor – omfattet av OTPloven, plikt til å oppgi i a-meldingen hvilken pensjonsinnretning de har avtale med. Arbeidsgiverne er selv ansvarlig for å avklare om deres virksomhet er omfattet av OTP-loven. Mer informasjon finnes på skatteetaten.no/OTP

Finans Norge anslår at det eksisterer 120 000 OTP avtaler i Norge. Tross en positiv utvikling, er det for få arbeidsgivere som oppgir pensjonsinnretning i a-meldingen (ca. 105 000 per juli 2022). De fleste arbeidsgivere rapporterer med god kvalitet.

Pensjonsinnretning skal oppgis
• hver måned
• i tillegg til grunnlag arbeidsgiveravgift
• med organisasjonsnummer – kun ni siffer
• for alle arbeidsgivere i konsern For riktig OTP er det også viktig at følgende oppdateres månedlig
• opplysninger om ansattes start- og sluttdato
• opplysninger om ansattes stillingsprosent • opplysninger om permisjoner
 
Pålegg: Om arbeidsgiver ikke dokumenterer etterlevelse innen frist gitt i varselet, sendes et vedtak med pålegg om å opprette OTP-ordning.

Tvangsmulkt: Om pålegg ikke etterleves innen fristen gitt i vedtaket, kan arbeidsgiver ilegges tvangsmulkt. Denne beregnes med 250 kroner, per ansatt, per dag. Det er ingen øvre grense for størrelse på tvangsmulkt.

Klage: Arbeidsgiver har adgang til å klage både på pålegg og ilagt tvangsmulkt. Klage sendes inn ved å benytte klageskjema tilgjengelig på skatteetaten.no.

Kilde: Skatteinfo 6/2022

Vi er stolte av å ha jobbet med:

Motta vårt nyhetsbrev
Så kjekt! Du vil nå motta vårt nyhetsbrev
Oops! Something went wrong while submitting the form.